17.06.2013: Piraadipartei pidas laupäeval üldkoosolekut

MTÜ Piraadipartei
Pressiteade
17.06.2013
 
 
Piraadipartei pidas laupäeval üldkoosolekut
 
Möödunud laupäeval toimus Tartus Piraadipartei hajutatud üldkoosolek, kus sai osaleda ja hääletada üle Interneti. Koosolek otsustas viia sisse põhikirjamuudatused ühingusisese otsedemokraatia rakendamiseks, kinnitas Piraadipartei põhiväärtustena kopimi, avatuse ja hajutatuse ning valis uue juhatuse.
 
> "Piraadipartei e-sisedemokraatiale õigusliku tähenduse andmine viib meid täiesti uude aregufaasi, " kinnitab tagasivalitud juhatuse liige Märt Põder. "Me oleme sellega valmis asuma taotlema poliitikaloome Vikipeedia staatust, kus poliitilisi muutusi saab algatada tõepoolest igaüks."
 
> "Piraadipartei-sisene e-demokraatia on nüüd põhikirjas fikseeritud", nentis ka juhatuse liige  Eero Elvisto. "Poliitilisi muutuste algatamiseks peab olema võimalus igaühel, ka e-keskkonnas. Säärane poliitika kujundamise protsess on võrreldav Vikipeediaga, kuna toimib just interneti vabakasutusel, eeldades võimalikult paljude seisukohtade väljendamist ja väljaarendamist. Poliitilise pildi kujunemine peaks alguse saama rohujuurelt."
 
> "Suutsime käimasolevate e-valimiste skandaalide taustal leida oma koosolekul e-hääletamise korraldamiseks õiguslikult vettpidava lahenduse," väidab tagasivalitud juhatuse liige Märt Põder. "Juba ainuüksi see fakt seab meie poolesaja liikmega ühingu e-demokraatia arendamise rindel eesliinile. Üldkoosolekul tehtud täiendus põhikirja, mis muudab liikmete tehtud e-otsused organisatsioonile siduvaks, võib paista küll väike asi, aga see võib olla algus suurteks muutusteks poliitika tegemises."
 
> "Inimesed küsivad mult pidevalt, et mille eest piraadid seisavad," ütleb uus juhatuse liige Julia Rinso. "Kopimi, avatus ja hajutatus meie põhiväärtustena on nüüd see kontseptuaalne kolmik, millele tugineme ka muude seisukohtade väljatöötamisel kui ainult netipoliitika."
 
> "Just 'avatus' ja 'hajutatus' on põhimõtted, millest lähtudes saab Piraadiparteil pakkuda efektiivseid lahendusi Eesti poliitikas", leiab Eero Elvisto. "Ka Saksa ning Rootsi piraadiparteid on tegelenud erinevate IT-põhiste lahendustega, mis nüüd ka meie põhikirjas kajastatud väärtustele toetudes edendavad otsedemokraatiat ja poliitika läbipaistvust. Heaks näiteks sellest on Euroopa piraadiparteides kasutusel olev Liquid Feedback süsteem."
 
Koosolekul seati ka eesmärgid seoses kohalike omavalitsuste volikogude ja Euroopa Parlamendi valimistega, väljendati rahvusvaheliste deklaratsioonidega liitumise kaudu soovi olla osa loodavas Euroopa piraadiparteide liidus ning hääletati läbi Piraadipartei ettepanekud poliitilise süsteemi kaasajastamiseks. Arutati ka liikmete personaalküsimusi, pseudonüümide lubamist liikmete nimekirjas, uimastipoliitika kaasajastamise töögrupi algatamist ning osa küsimusi lükati ajapuudusel plaanitava e-üldkoosoleku päevakorda.

***
 
Üldkoosolek toimus Tartus Genialistide klubis ja sellel osales 30% liikmetest. Piraadipartei on 2009. aastal Rootsi Piraadipartei eeskujul loodud poliitiline ühing, mille eesmärk on koondada inimesed, kes soovivad luua soodsat pinnast tõeliselt vabale, demokraatlikule ning kultuursele infoühiskonnale. Ühingul on hetkel 44 liiget. Varasemaid pressiteateid jm infot vt http://piraadipartei.ee/press, üldkoosoleku protokolli mustandi leiab https://ppee.piratenpad.de/yk2013protokoll.