22.04.2013: Eesti Piraadipartei võeti rahvusvahelise piraadiorganisatsiooni liikmeks

Nädalavahetusel toimunud rahvusvahelise piraadiparteide liidu üldkoosolekul [1] rahuldati Eesti Piraadipartei liikmetaotlus, tehti põhikirja vajalikud muudatused organisatsioonisisese e-demokraatia rakendamiseks ja võeti vastu deklaratsioon, mille kohaselt pole piraadiliikumine seotud mereröövlitega.

Möödunud nädalavahetusel toimus Tatarstani pealinnas Kaasanis Piraadiparteide Internatsionaali [2] hajutatud üldkoosolek satelliitsektsiooniga Brüsselis ning võimalusega osaleda üle Interneti. Koosoleku teisel päeval rahuldati ka kaugosalemise võimalust kasutanud MTÜ Piraadipartei liikmetaotlus.

"Esitasime liikmetaotluse tegelikult juba aasta eest, aga kuna organisatsiooni põhikiri ei näinud ette võimalust taotluse rahuldamiseks väljaspool üldkoosolekut, siis võeti meid liikmeks alles nüüd," selgitab Eesti Piraadipartei juhatuse liige Märt Põder. "Piraadiparteide liidu eesmärk on korraldada koostööd piraadiparteide vahel üle ilma ja toetada algstaadiumis olevate piraadiparteide arengut. Kuna me oleme selles liidus näiteks Saksamaa Piraadipartei kõrval väga väike tegija, siis on meile sellest koostööst kindlasti palju kasu."

Koosolekul võeti vastu hulk parandusi organisatsiooni põhikirja, muuhulgas reglementeeriti e-demokraatia kasutamine, mis võimaldab pidada üldkoosolekut Interneti vahendusel ja seati eesmärgiks korraldada aastas vähemalt kaks sellist üldkoosolekut. "See on samm nn permanentse üldkoosoleku poole, mille mõnede maade piraadiparteid juba kasutavad ja mis tagab õigesti korraldatuna liikmete maksimaalse kaasatuse otsustesse," selgitab Piraadipartei liige Meelis Kaldalu.

Venemaa Piraadipartei võõrustamisel toimunud koosoleku lõpus tuldi välja ka kahe poliitilise deklaratsiooniga, millest üks rõhutab, et piraadiliikumise põhimõtetel puudub seos kuritegevusega merel. "Kahjuks pole Venemaa Piraadipartei liikmetel võimalik luua ametlikult oma erakonda, " väidetakse deklaratsioonis. "Venemaa justiitsministeerium on juba kaks korda registreerimistaotluse tagasi lükanud, sest riigiametnikud peavad sõna "piraat" seotuks bandiitide ja merel toimuva kuritegevusega."

Venemaa Piraadipartei palub sellega maailma piraadiparteidel pöörduda Venemaa justiitsministeeriumi poole, et selgitada kangekaelsetele ametnikele [3] piraadiliikumise iseloomu ja nõuda, et tagataks Venemaa kodanikele demokraatlik põhiõigus oma vaadete alusel koonduda ning valimistel osaleda.

[1] http://conference.pp-international.net/
[2] http://www.pp-international.net/
[3] http://uudised.err.ee/index.php?06270233