27.06.2013: Euroopa piraadid nõuavad lausjälgimise lõpetamist ja kaitset selle avalikustajatele

Pressiteade
MTÜ Piraadipartei
27.06.2013
 
 
Euroopa piraadid nõuavad lausjälgimise lõpetamist ja kaitset selle avalikustajatele
 
Eesti piraadid nõuavad Euroopa piraadiparteidega ühiselt allkirjastatud deklaratsioonis Euroopa institutsioonidelt otsustavat reageerimist põhiõiguste rikkumistele, mille on toonud ilmsiks PRISM-programmi puudutavad paljastused. Nõutakse kodanike lausjälgimise lõpetamist ning keelustamist ja kaitset vilepuhujatele, kes selliseid rikkumisi avalikustavad.
 
Aadressil http://antiprism.eu avaldatud deklaratsioonis nõutakse Euroopa Parlamendi uurimiskomisjoni kokkukutsumist kodanike põhiõiguste rikkumiste ulatuse kindlakstegemiseks, lausjälgimisvõimekust arendavate uurimisprogrammide rahastamise lõpetamist, õiguslikku kaitset võimu kuritarvitamise avalikustajatele ning Euroopa andmekaitse tugevdamist.
 
> "See pole küsimus, mille me lahendaksime ära ainult siin kohapeal kära tõstes," selgitab juhatuse liige Märt Põder. "Internet ei tunne riigipiire ja lausjälgimise vastu seismisel on just Euroopa mõõde see, millest alates on võimalik saavutada olulisi muutusi. Seepärast ongi Euroopa piraadiparteid otsustanud ühendada oma jõud ning anda selgelt märku oma nõudmistest ja plaanidest Euroopa Liidu poliitikas."
 
> "Eksivad need, kes väidavad, et noortele pole privaatsus tähtis," kinnitab juhatuse liige Julia Rinso. "Minu isiklik meilboks ja FB konto on ka minu personaalne virtuaalne kodu ja ma oleks väga häiritud kui keegi päriselt seal kiibitsemas käiks. Ma vajan oma privaatsust nagu iga teine inimene."
 
> "Euroopa peab oma kodanike laiaulatusliku, eristusvaba ja kahtlusaluseta jälgimise avalikuks tulemisega seoses väljuma nii mugavustsoonist kui ka võimalikust kaassüülisusest ning peab algatama põhjaliku uurimise, missuguseid seadusi ja põhimõtteid on PRISM-programmi jt sarnaste programmidega rikutud," selgitab kampaania koordinaator ja Austria Piraadipartei juhatuse liige Christopher Clay. "Aga veelgi kaugemale minnes näevad piraadid Euroopat kui rahvusvahelist teenäitajat digi- ja tavakeskkonna inimõiguste, valitsemise läbipaistvuse ja vilepuhujate kaitse vallas. Euroopa suudab ja peab siin eestvedaja rolli võtma – ja deklaratsioonis toodud kuue punktiga on globaalne piraadiliikumine pannud paika sõiduplaani selleni jõudmiseks."
 
Nädala alguses algatatud deklaratsioonile on praeguseks alla kirjutanud juba 20 piraadiorganisatsiooni üle Euroopa, sj kõigi suuremate Euroopa riikide piraadiparteid. Deklaratsiooniga paralleelselt on avatud ka petitsioon, mis edastatakse koos allkirjadega Euroopa Parlamendile ja Euroopa Komisjonile.
 
Piraadipartei on 2009. aastal Rootsi Piraadipartei eeskujul loodud poliitiline algatus, mille eesmärk on koondada inimesed, kes soovivad luua soodsat pinnast tõeliselt vabale, demokraatlikule ning kultuursele infoühiskonnale. Oma eesmärkide saavutamiseks teeme rahvusvaheliselt koostööd piraatidega üle kogu Euroopa ja oleme käesolevast kevadest Piraadiparteide Internatsionaali liige. Piraadiliikumisel on Euroopa poliitikas oluline roll, nt Rootsi Piraadipartei saadikud Euroopa Parlamendis olid oluline jõud ACTA kaubandusleppe tagasilükkamisel 2012. aastal.
 
Varasemaid pressiteateid ja üldinfot vt http://piraadipartei.ee/press.