29.08.2016: Piraadipartei panustab KOV valimistel noorte häältele

Piraadipartei
29.08.2016

PRESSITEADE

Piraadipartei panustab KOV valimistel noorte häältele

Laupäeval 27. augustil toimunud üldkoosolekul valitud juhatus lubab 2017. aasta KOV valimistel tuua valima noored ning keskenduda esimest korda valimisõiguse saavatele 16-17aastastele valijatele.

"Varivalimiste kogemus näitab, et noored on väga varmad toetama Piraadipartei ideid, nt Soome Piraadiparteil oleks noorte häältega Eduskuntas tervelt seitse saadikut," kinnitab vastne juhatuse liige Klaus Erik Tihhonov. "Valimisea langetamine annab piraatidele hea stardipositsiooni ning me kavatseme seda täiel määral ära kasutada."

"Meie koostöö Soome piraatidega on andnud meile palju ideid, kuidas korraldada just noortele suunatud valimiskampaaniat," räägib juhatusse tagasi valitud Heiki Lõhmus. "Piraadipartei jaoks on kohalikul tasandil olulised hea tänavakunst, suurepärased digiteenused, kaasav valitsemine, andmekaitse, eneseteostusvõimalused noortele ja vanadele, ohutu kergliiklus ning rohkelt kultuurisündmusi rokk-kontsertidest Pallase näitusteni — samad teemad, mis noortelegi, mistõttu on neile keskendumine loomulik."

"Meie uue juhatuse liikmetest üks veel lõpetab gümnaasiumi ja teine on Piraadipartei liige gümnaasiumist saadik," osutab eelmise juhatuse liige Märt Põder. "Ma usun, et neil on vastav kogemus, nad suudavad teha õigeid valikuid ning viia Piraadipartei jälle sammu edasi."

Piraadid on seni KOV valimistel kandideerinud 2013. aastal eri valimisliitudes, kõige edukamalt Tartu valimisliidu Vabakund ridades, kus nad panustavad jätkuvalt infoühiskonna teemadega. Üldkoosolek tegi juhatusele ülesandeks viia Piraadipartei 2017. aasta KOV valimistele oma nimekirjadega. Uude juhatusse kuuluvad Klaus Erik Tihhonov ja eelmisest juhatusest tagasi valitd Heiki Lõhmus.

Lisaks KOV valimistele on ühing osalenud Euroopa Parlamendi valimistel Silver Meikari kampaanias ning toetab käimasolevatel presidendivalimistel Kaur Kenderi kandidatuuri.