Piraadipartei kampaania lausjälgimise vastu

Koostasime ja allkirjastasime nädala alguses koos Euroopa piraadiparteidega ühise deklaratsiooni, milles nõuame kaitset avalikustajatest vilepuhujutele, lausjälgimise lõpetamist ja keelustamist ning Euroopa uue andmekaitseregulatsiooni tugevdamist nii, et oleks keelatud nii andmete edastamine võõriikide luureteenistustele kui ka liikmeriikide omavaheline lausjälgimiskoostöö.

Anti-PRISM: Euroopa piraadid lausjälgimise vastu!Deklaratsiooni leiab aadressilt http://antiprism.eu ja see sisaldab kuute nõudmist Euroopa institutsioonidele:

  1. Varjupaik ja kaitse vilepuhujatele Euroopa Liidu maades;
  2. Lausjälgimisprogrammidega seotud faktide väljaselgitamine ja avalikustamine;
  3. Väljatöötamisel oleva Euroopa tervikliku andmekaitse tugevdamine;
  4. Lausjälgimise keelustamine rahvusvahelisel tasemel;
  5. Privaatsusteadliku tarkvara arendamisega seotud uurimisprojektide rahastamine;
  6. Andmesäilitusdirektiivi tühistamine ja Euroopa oma PRISMi ärahoidmine.

Deklaratsiooni on praeguseks juba allkirjastanud rohkem kui 20 piraadiorganisatsiooni üle Euroopa, nende seas kõik suuremad Euroopa piraadiparteid, nt Saksamaa, Rootsi ja Tšehhi piraadiparteid. Allkirjastanud organisatsioonide hulk kasvab iga päevaga.

Paralleelselt deklaratsiooniga on avatud ka samasisuline, aga veidi kitsama suunitlusega petitsioon, mida kutsume kõiki deklaratsiooniga samas suunas mõtlejaid allkirjastama. Petitsioon edastatakse lõpuks koos allkirjadega Euroopa Parlamendile ja Euroopa Komisjonile.

Kui soovid kampaaniale kaasa aidata, siis juhised selleks leiab:

Kaasa elada saab kampaaniale aga eelkõige meie Facebooki lehe ja Twitteri konto kaudu.

Sildid: