Mis on Piraadipartei?

Piraadipartei on poliitiline algatus, mille eesmärgiks on koondada inimesi, kes soovivad luua soodsat pinnast tõeliselt vabale, demokraatlikule ning kultuursele infoühiskonnale.

Piraadipartei on veel arenemas ega vasta veel 500 liikme nõudmisele, mida riik seab erakondadele. Meie poolt kaetavate poliitiliste teemade ala üha laieneb ja 2009. aastast pärit kitsad põhimõtted on laienenud seoses Euroopa piraadiliikumise fookuse laienemisega. Oleme seadnud eesmärgiks, et suudaksime võtta adekvaatseid seisukohti kõigis meid otseselt puudutavates küsimustes. Teeme aktiivset koostööd piraatidega üle kogu Euroopa ja oleme 2013. aasta kevadest rahvusvahelise piraadiparteide liidu liikmed ning 2014. aasta kevadel olime Euroopa piraadiparteide organisatsiooni asutajaliikmeks.

Oleme kompromissitud demokraatia ja kodanikuõiguste pooldajad. Seetõttu pole meie eesmärk luua PR-inimeste ja suursponsorite abiga n-ö disainerparteid, vaid tahame arendada piraadiliikumist alt-üles meetodil läbi liikmete võimalikult aktiivse osaluse kõigis olulistes otsustes. Me ei soovi taastoota tagatoapoliitikat. Kuigi meie organisatsiooni nimes esineb sõna "partei", ei pruugi klassikaline erakonna vorm olla üldse see, mis pakub lahendusi tänapäeva poliitika väljakutsetele. Oleme avatud uuendustele ja eksperimenteerime nendega hea meelega.

Kasutame oma seisukohtade hajutatult arutamiseks küll innovaatilisi e-demokraatia vahendeid, kuid peame samavõrd au sees vana head kõnekoosoleku formaati. Meie tegevus ei erine tegelikult väga muude kodanikuühenduste tegevusest, me arutame meile olulisi küsimusi, algatame projekte ning taotleme nendele rahastust, vajadusel teeme koostööd eri partneritega — ja sellele lisaks kandideerime eri esinduskogudesse, kui see meie eesmärke saavutada aitab. Organisatsiooni nimetamine "parteiks" on meie jaoks pigem väljakutse tardunud ettekujutusele poliitika tegemisest kui lubadus toota uusi ja senisest veelgi võimsamaid silmaklappidega poliittraavleid.

Ootame endaga ühinema piraadiliikumise aluspõhimõtete toetajaid ning eri valdkondade eksperte, kes näevad Piraadiparteid platvormina oma ideedele laiema ühiskondliku kandepinna saavutamiseks. Julgustame nii liikmeid kui huvilisi võtma avalikkuses seisukohtasid piraadiliikumise, infoühiskonna jt teistes liikumise põhimõtetega haakuvates küsimustes ning kujundama Eesti Piraadiparteid selleks, milleks ta peaks saama.

Oleme veendunud, et infoühiskond on jõudnud küpsuse tasemele, kus sellega seostuvate maailmavaadete ja põhimõtete eest seismiseks on vaja selgelt piiritletud poliitilist organisatsiooni. Inimestel peab olema võimalik hääletada valimistel tõeliselt vaba, demokraatliku ja kultuurse infoühiskonna eest.

Piraadiliikumise põhimõtetega saab tutvuda jälgides meie infokanaleid ja tutvudes materjalidega meie kodulehel, sh nt sirvides Piraadi Teataja ilmunud numbreid või lapates vanu pressiteateid.