Piraadipoliitika läbi "piraadi rooliratta"

"Piraadi rooliratas" on ülevaade piraadipoliitikast, nagu olen sellest aru saanud mina, rääkides piraatidega üle kogu maailma. See pole autoriteetne allikas teiste ees, vaid ainult minu tõlgendus --- mis pole oma piraadivaimus suurema kehtivusega kui kelle tahes teise oma.

Probleem vanas stiilis poliitikakujundusega on alati olnud see, et poliitilised programmid on olnud ühetasased; nad on olnud korrastamata kogum arvamusi, mille puhul üldkogud või muud kohtumised teevad ümbersõnastusi või asendavad mõne lõigu hoolimata mõjust teistele lõikudele. Erinevalt sellest keskendub "piraadi rooliratas" samavõrd sellele, mida poliitika määratleb, kui ka sellele, miks ta just selline on --- ning alustab ühiskonnas toimunud põhimõtteliste muudatuste rõhutamisest, minnes edasi sealt. Mängurid tunnevad end kindlasti rohkem kodus just poliitikapuu mudeliga kui ühetasase dokumendiga. Tegemist on puuga, kust on kohe selge, millised poliitilised seisukohad tulenevad millistest.

Piraadipoliitikat tutvustav "piraadi rooliratas"

Me lähtume tähelepanekust, et igaüks on jõustatud (ehk saanud endale mõjujõu, ingl k empowered) sellest, et igaühele on antud tema hääl enda väljendamiseks. See tähendab, et riigiasutused peavad harjutama end ümber ja hakkama valitsema mitte kahtlustava pilguga, vaid lähtuvalt heast usust. Sellest lähtuvalt visandame kaheksa põhimõtet: Privaatsus, Läbipaistvus, VIKAT (ingl k TICKS), Humanism, Mitmekesisus, Kestlikkus, Sülemmajandus ja Korralik seadustik. Need üheksa aluspõhimõtet --- Jõustamise telg ja kaheksa põhimõtet kui kodarad --- moodustavad "piraadi rooliratta", millest lähtuvalt võib tuletada kogu ülejäänu.

Lähtudes sellest visandame hulga järeldusi, kombineerides aluspõhimõtteid ja liikudes sealt edasi konkreetsete poliitiliste seisukohtade juurde.

 

Originaal: Rick Falkvinge, The Pirate Wheel

Sildid: