Kuus kuud europarlamendi valimisteni: piraadiliikumise tulemused ületavad lootusi

Kuue kuu pärast ehk järgmise aasta 25. mail on piraadiliikumise esimene taasvalimise proovikivi Euroopa Parlamendis, kus Rootsi Piraadipartei kaitseb oma kahte saadikukohta. Tagasivalimine on hoopis teistsugune mäng kui valituks saamine uue tulijana. Tiitli kaitsmine tähendab, et peab olema näidata ette tulemusi. Piraadipartei punktiseis tagasivalimiseks pole aga mitte ainult rahuldav vaid lausa silmapaistev.

Rootsi Piraadipartei osutus valituks Euroopa Parlamenti 2009. aasta suvel, saades esmalt ühe ja siis ka teise koha parlamendis, kui piraadipartei sai suurimaks parteiks alla kolmekümneaastaste demograafilises grupis. See oli piraadiparteide liikumise jaoks tõeline läbimurre ja seda on siiani püütud korrata paljudes maades neist 70-st, kus on loodud piraadierakonnad.

Ent valituks saamine muutuse ja progressi platvormiga on midagi muud kui uuesti valituks saamine selle põhjal, mis on ära tehtud. Mida näitab piraadipartei punktitabel, kui esimene ametiaeg on läbi saamas? Kuus kuud enne valimisi ja valimiskampaania käimalükkamise ajal on paras aeg vaadata tagasi, mida on Rootsi Piraadipartei teinud Euroopa paremaks muutmise mõttes ära --- ja seda ainult kahe liikmega Euroopa Parlamendi 750+ liikmest.

Rootsi Piraadipartei asutaja Rick Falkvinge Euroopa Parlamendi hoone ees

Piraadipartei hoidis ära kolme löögi seaduse Euroopas. Esimene asi, mis ametipostile asumise järel juhtus, oli nn telekomipaketi lõppläbirääkimised, kus koopiaõiguse tööstus oli väga jõuliselt lobistanud, et Euroopas viidaks sisse kolme löögi seadus --- eesmärgiga lülitada inimesed netist välja süüdistuse eest, et nad on astunud üle koopiaõiguse monopolist ning jättes nad pelga süüdistuse alusel ilma põhiõigustest lihtsal põhjusel, et kellegi ajast-arust ärihuvidele ei põhjustataks ebameeldivusi. Kuid osavuse, õnne ja raske töö tulemusena suutis piraadipartei esindaja Christian Engström end munsterdada vastavasse Euroopa Parlamendi läbirääkimiste töörühma ning polnud mõeldav, et piraadipartei lubaks sõita parlamendist üle ajale jalgu jäänud ärimudelite kaitse nimel. Kolme löögi seadus hoiti edukalt ära ja muudeti ebaseaduslikuks kogu Euroopa piires. Ja seda puhtalt tänu Rootsi Piraadipartei olulistele taktikalistele sammudele.

Piraadipartei peatas vabadusi piirava ACTA-kaubandusleppe. Raske, läbimõeldud ja järjekindla töö tulemusena suutis piraadipartei anda vajaliku laengu selle monstrumi vastase võitluse parlamendisisesele harule, et peatada koopiatööstuse häbitu tellimustööna valminud seaduse allakirjutamine. Kuigi paljud aktivistide seltskonnad töötasid selle tulemuse saavutamise nimel raskelt ja nad kõik väärivad selle eest tunnustust, siiski oli piraadipartei ainus seespool parlamendi uksi, kes andis Eurooopa Parlamendi liikmetele lõpuks asjast täpse pildi, erineva pildi sellest, mida maalisid ärihuvide eestkõnelejad. Seega, kuigi piraadipartei olemasolu europarlamendis polnud piisav, et see võitlus võita, siiski oli piraadipartei olemasolu hädavajalik komponent võiduks --- alates Amelia Andersdotteri taktikalistest sammudest tööstuskomisjonis kuni Christian Engströmi omadeni õigusasjade komisjonis. Me olime edukad ka välise surve korraldamisel sellisel pretsedentitul määral, mida Euroopa Parlament ei olnud võimeline eirama. Meie panus ulatus sellest, et raporteerisime sündmusi ja aitasime anda laengut parlamendivälisele vastupanule, kuni selleni, et algatasime eduka kampaania lillede saatmiseks saadikutele, kes otsustasid esindada rahvast suurettevõtete huvide asemel. Kombinatsioon insaideri pilgust asjale, lõppematust selgitustööst ja parlamendivälisest aktivismist oli meie töö jaoks võtmetähtsusega. Et ACTA-le tehti lõpp Euroopas, siis suri see ka ülemaailmselt.

Piraadipartei on saavutanud üldsuse toe radikaalsele kuid hädavajalikule autoriõiguse reformile. Pole kerge jõuda ettepaneku tegemisest üldsuse toetuseni, kuid üks peamisi fraktsioone parlamendis --- roheliste saadikurühm --- on paigutanud kogu oma kaalukuse piraadipartei ettepaneku taha, et reformida autoriõiguse monopoli, sj lühendades ärilise koopiaõiguse monopoli baaskestuse viiele aastale avaldamisest, eranditeta lubades mitteärilist jagamist ja kriminaliseerides mistahes tehnilise kaitsemeetme ehk DRM-i, lubades vaba sämplimise ja remiksimise jne. Kuigi roheliste saadikurühm pole parlamendis enamus, on see siiski suur samm edasi ühe meie lõppeesmärgi poole.

Üldjoontes võib esimest ametiaega kirjeldada kui jada hiilgavaid ja edukaid poliitilisi käike, tõmmates kurikuulsa joone liiva sisse ja saates tagasi laine, mille olid üles kerinud iganenud koopiatööstuse esindajad oma sõjas kodanikuõiguste vastu. Koopiatööstuse rünnak on edukalt peatatud ja seda läbi raske ja järelejätmatu töö. Ent initsiatiivil ei tohi lasta kaduda, et rindejoon kodanikuõiguste vallas nihkuks jätkuvalt edasi.

Järgnevas on toodud ära valik teemadest, millest me juba teame, et need tulevad arutusele järgmise parlamendikoosseisu ajal ja mille juures piraadipartei peab esindatud olema:

Autoriõiguse monopoli reform. Me ei tea, millal see täpselt ette võetakse ega ka mitte seda, milline esialgne ettepanek välja näeb. Kuid me teame, et meid on vaja, et eritleda ja analüüsida selle halvimaid osi, mis on eeldatavasti algatatud nn „sidusgruppide“ poolt, mis tähendab tavaliselt kõige tagurlikumaid koopiatööstureid. Tegelikult oleme me suhteliselt optimistlikud selle suhtes, et vastavalt europarlamendi loomulikule noorenemisele oleme lõpuks suutelised vedama röökiva ja vastu põtkiva koopiatööstuse 21. sajandissse. Eesmärk on iseenesest mõista legaliseerida teadmiste ja kultuuri mitteäriline jagamine täiel määral --- miski, mida poleks tohtinud tegelikult üldse nii kaua oodata lasta. See on nüüd reaalselt saavutatavate tulemuste nimekirjas, kuigi polnud seda sugugi mitte enne piraadipartei esimest ametiaega parlamendis.

Kodanikuõigused netis. Euroopa Parlament on juba alustanud istungite jada, mis käivad selle jälgedes, mida paljastas Edward Snowden Ameerika Ühendriikide, Briti Ühendkuningriigi ja Rootsi Kuningriigi laiaulatuslike võimukuritarvituste kohta. Sellega tegelemine jätkub hoogsalt ka järgmise parlamendikoosseisu ajal.

Võrguneutraalsus. Tulevikule mõteldes on see keskse tähtsusega võitlus Interneti jaoks (ja sooviksin lisada, et võitlus käib iganenud telekomitööstuse õigustamatu kasumitaotluse vastu), mis alles kogub tuure, kuid esimesed panusesed laual näitavad, et siin on teha väga palju tööd. Võrguneutraalsus või mitte? See otsustatakse ilmselt tuleva koosseisu ajal.

Veel üks kaubanduslepe. Praegu on fookuses Vaikse ookeani ülene kaubanduspartnerluse lepe (TPP), ent töös on samavõrra reetlik atlandiülene leping Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel, mis on tuntud akronüümi TTIP all --- ja mida, nagu tavaliselt, räägitakse läbi salajas. Kui esialgsed teated selle lepingu pöörasest sisust vastavad tõele, siis võib ka see leping vajada läbikukutamist viisil, nagu me tegime ACTA-ga.

Rootsi Piraadipartei kavatseb kaitsta oma kahte parlamendikohta ja sihib kolmandat Rootsi kahekümnest kohast. See on ambitsioonikas eesmärk, aga püsib siiski realistlikkuse piirides. Kas see eesmärk saavutatakse, see sõltub sinust, kes sa seda loed. Ilmselt jälgid sa seda blogi ja neid artikleid ja suur osa tulevikuedust sõltub pelgalt sellest, et inimesed räägivad piraadiparteist järgmise kuue kuu jooksul ning lastes sel nimel üha ja jälle teiste inimeste kõrvus kõlada.

Räägi piraadiparteist oma sõprade ja kolleegidega! Maini seda erakonda nimepidi ja rõhuta, et piraadipartei peab saama taasvalitud europarlamenti! Kümnete tuhandete inimeste sotsiaalsed võrgustikud, kellest igaüks teeb mingi pisku, on täpselt see, mis esmajoones tagas piraatidele edu, ning see võib jälle töötada sama hiilgavalt. Ja sina saad olla osa sellest kõigest!

Allikas: Rick Falkvinge --- Six Months Until European Elections; Pirate Party Scorecard All One Could Hope For

Sildid: