Piraadid kandideerivad Tallinnas, Tartus ja Viljandis

Võitlus infoühiskonna ja vahetuma demokraatia eest algab omavalitsusest. Seetõttu kandideerivad piraadid 2013. aasta kohalikel valimistel erisugustes rohujuurelt kasvanud algatustes.

Anna hääl piraadile!Valik kandideerida kodanike ja linnaelanike valimisliitudes või üksikkandidaatidena tuleneb sellest, et meie arvates pole kohaliku tasandi poliitika midagi sellist, kus peaks olema määravad erakonnad oma arvatava maailmavaatelise suunitlusega. Kohaliku poliitika küsimustes on pigem oluline kohalike olude tundmine, uute ideede olemasolu linnaelu kujundamiseks ja suhtlemine kohalike kogukondadega. Seetõttu eelistasimegi enda nimekirjaga väljatulemise asemel pakkuda oma tuge valimisliitudele.

Piraadid seisavad omavalitsuses digitaalsete osalusmehhanismide rakendamise eest kuni otsedemokraatiani välja, kuid rõhume ka piraatide klassikalisele info- ja isikuvabaduse ideedele:

  • kogu linnaameteid ja nende tegevust puudutav teave peab olema linnakodanikele lihtsasti kättesaadav;
  • rohkem avalikustamist tähendab vähemat onupojapoliitikat, soovmõtlemist, õpitud abitust ja korruptsiooni;
  • rahvaraamatukogud peavad teostama oma seaduslikku eesmärki "tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile";
  • linnaametid ja allasutused peavad kasutama rohkem vaba tarkvara ja infovahetus peab põhinema avatud standarditel, et ligipääs infole oleks tagatud kõigile --- ka erivajadustega kodanikele ja vabavaraliste lahenduste kasutajatele;
  • elanikele ei tohi sisse seada ülemääraseid piiranguid ega tungida nende privaatsfääri või suruda alla erinevusi, linn peab tunnistama mitmekesiste elustiilide eluõigust ja mitte soosima ainult kõige traditsioonilisemaid.

Üldiselt lähtuvad kandideerivad piraadid meie kopimi, avatuse ja lollikindluse kreedost ja volikokku saades viivad oma võimaluste piires ellu neid ideesid, mis on läbi käinud ja arutatud Piraadipartei koosolekutel ning leitavad meie digitaalsest kultuurikihist. Erandiks on siin Viljandis kandideeriv Andres Laiapea, kes protestib oma kampaanias valimissüsteemi puuduste vastu ning lubab valituks saades seetõttu kohe tagasi astuda.

Järgev nimekiri annab ülevaate, mis valimisliitudes ja omavalitsusüksustes võib piraate kandideerimas leida.

Vaba Tallinna Kodanik

Kesklinn

Mustamäe

Nõmme

Üle-eestiline valimisliit

Kesklinn

Valimisliit Vabakund

Tartu

Protestikandidaat Viljandis

Paota kohaliku poliitika ust selle digitaalsele tulevikule --- vali piraadid!

Sildid: 

Kommentaarid