Osaleme 14.-15. aprillil Rahvusvahelise Piraadiparteide Liidu konverentsil Prahas

Piraadiliikumine on oma olemuselt rahvusvaheline liikumine. Piraadiparteile olulised infoühiskonna, autoriõiguste, kodanikuõiguste, riigiaparaadi transparentsuse, kaasava demokraatia jpm küsimused pole ainult meie lokaalsed küsimused, vaid nendega tegeletakse kõikjal üle Euroopa. Kuna Eesti on Euroopa Liidu liige, siis on osa neist küsimustest otstarbekaimalt lahendatavad eelkõige piraadiparteide EL-sisese koostöö kaudu.

Pirate Parties International (PPI) kahepäevase konverentsi raames loome mõistagi kontakte teiste piraadiparteidega ja vahetame kogemusi seoses partei töökorralduse ja poliitikakujundusega, kuid konkreetsema eesmärgina soovime rääkida kaasa Euroopa Piraadiparteide Liidu loomisel, mis on üks konverentsi olulisemaid teemasid. Oleme esitanud taotluse PPI-ga liitumiseks ja loodame, et see üldkoosolekul rahuldatakse, kuid peame oluliseks ka Euroopa piraadiparteisid ühendava organisatsiooni loomist, mis korraldaks lokaalsete parteide omavahelist suhtlust ja koordineeriks piraadiparteide ühtset kampaaniat Euroopa Parlamendi valimistel.

Konkreetsetest küsimustest kavatseme arutada Saksa Piraadipartei esindajatega nende kogemust valgdemokraatia (liquid democracy) lahenduse kasutamisega parteisisese poliitikakujunduse jaoks. Seni oleme seda katsetanud ainult kitsas ringis, kuid leiame, et selle kasutuselevõtmine reaalse töövahendina vajab põhjalikumat analüüsi.

Oleme ka uuendamas Eesti Piraadipartei põhikirja, et see vastaks meie vajadustele tulevikus. Kuna Piraadipartei on oma loomuselt avatud ja liikmeid otsustusprotsessidesse kaasav organisatsioon, siis ei sobi meile tavalised ranget hierarhiat ja käsuliini kehtestavad põhikirjamudelid. Samas tagab organisatsiooni edu siiski õige balanss sisedemokraatia ja delegeeritud otsustamise vahel. Jälginuna kõrvalt probleeme, millega Euroopa piraadiparteid on oma sisedemokraatia rakendamisel kokku puutunud, loodame, et saame teiste kogemusest õppides suurt hulka neist probleemidest vältida.

Eesti Piraadiparteid sõidavad Prahasse esindama MTÜ juhatuse liikmed Jaan Jänesmäe ja Märt Põder.

Sildid: