Sooviksid näha Eesti piraate europarlamendis?

Vabariigi aastapäeval toimunud üldkoosolekul otsusasime, et esitame oma kandidaadid Euroopa Parlamendi valimistele. Lähtume kandideerimisel Euroopa piraatide tuumprogrammist, kuid kohaliku kampaania fookused ja konkreetsed kandidaadid on veel läbirääkimisel.

Eesti ja teiste EL riikide valitsused ning Euroopa Komisjon on liiga altid järele andma autoriõiguse monopolist kasu saavate rahvusvaheliste suurettevõtete nõudmistele. Näiteks alles 2011. aastal pikendati salvestustele kehtiva koopiaõiguse aega 50 aastalt 70 aastale. Meie juhid ja esindajad parlamendis nõustusid sisuliselt midagi vastu saamata kandma tohutu hulga avalikus kasutuses olnud kultuurivara (ingl k the commons) üle eraomandisse, mis on praktikas enamasti rahvusvaheliste suurettevõtete käsutuses.

Suurkorporatsioonide nõudmistele järele andmisega seotud ohud on massiivsed. See on üks selge põhjus, miks on vaja Euroopa Parlamenti rohkem piraate! Tuleb olla valvel ning töötada selle nimel, et tõkestada uusi katseid laiendada koopiaõigust ning selle jõustamise meetmeid, eriti kui see toimub ühishüvedest ja kodanikuõigustest loobumise hinnaga. Iseäranis oluline on see, kui need laiendamiskatsed toimuvad avalikuse eest varjatult rahvusvaheliste lepingute raames, nagu oli omal ajal ACTA või on nüüd TTIP.

Sinu toetus on oluline ja sul on võimalik kampaania kujundamisel osaleda! Kui soovid meid motiveerida, et piraadid valimistel võimalikult hästi esineks, siis kaalu järgnevat:

  • Meil on vaja veel liikmeid, et olla seaduse jaoks ametlikult erakond... Nii, et liitu kohe!
  • Meil on vaja annetusi, et maksta kandideerimiseks vajalik kautsjon... Annetada saab siin!
  • Meil on vaja vabatahtlikke, et kujundada ja viia läbi kampaaniat... Anna end üles vabatahtlikuna!

Euroopa vajab piraate, näeme europarlamendis!

Sildid: