Piraadipartei vastused Euroopa Komisjoni küsimustikule

Saatsime täna varahommikul ära Piraadipartei vastused Euroopa Komisjoni pika ja lohiseva nimega küsitlusele, mis kannab umbes sellist pealkirja nagu "intellektuaalomandi õiguste tsiviiljõustamine: avalik konsultatsioon menetluste tõhususe ja meetmete kättesaadavuse teemal".

Lühidalt kokku võttes oli tegu järjega intellektuaalomandi õiguste jõustamise direktiivi ehk IPRED-i saagale, mis sai alguse kümmekond aastat tagasi. IPRED on eurodirektiiv, mis on piraatide vaatepunktist väga selgelt intellektuaalomandi õiguste valdajate huvide poole kaldu ega pane piisavalt rõhku kodanike põhiõiguste tagamisele. Direktiiv on mitmeti sarnane ACTA-le, seejuures on ka IPRED-ile püütud peale selle 2004. aastal vastuvõtmist pookida külge sätteid, mis piiraks info vaba liikumist Internetis ja looks uued õiguslikud vahendid failijagajate represseerimiseks. Õnneks pole see läbi läinud, aga IPRED on piirav nende lisanditetagi.

Komisjoni konsultatsioonis sisalduvad küsimused ei andnud küll kuidagi märku sellest, et IPRED-i uuendamist plaanides ACTA läbikukkumisest kuidagi õppust oleks võetud.

Küsimused olid suunavad ja eeldasid, et intellektuaalse omandi õiguse vastased rikkumised peavad tekitama igal juhul mingisugust kahju. Ükski küsimus ei püüdnud kindlaks teha, kas need "rikkumised" pole äkki hoopis teadmiste ja kultuuri levikule kasulikud või aita hoopiski kaasa innovatsioonile. Ka ei tuntud muret IPRED-i mõju pärast põhiõigustele, vaid pigem uuriti, kas küsitlusele vastavad organisatsioonid ei sooviks saada enda valdusse seaduslikke vahendeid kohtuväliseks tsensuuriks.

Meie ei tahtnud, aga pole välistatud, et paljud siiski sellest unistavad.

Tegelikult on konsultatsioon kuni 30. märtsini avatud ja iga soovija saab veel anda oma vastused. Loodetavasti aitab see väärtuslik sisend mõjutada Euroopa Komisjoni oma algatusi paremini läbi mõtlema. Konsultatsioonis osalemiseks tuleb minna vastavale lehele ja sisestada oma andmed. Mõningase ootamise järel peaks saabuma postkasti meil lingiga konsultatsiooni blanketile, mille võib seejärel netis ära täita (vt igaks juhuks ka spämmikasti, sellised automaatsed kirjad kipuvad pahatihti sinna sattuma).

Muide, blankett on dünaamiline ning küsimused avanevad vastavalt juba antud vastustele. Vastuste andmiseks on koostatud ka mitmesuguseid juhendeid, kuid blanketi muutumise tõttu pole neid võimalik päris punkt-punktilt rakendada. Järgnevast võiks siiski küsimustiku täitmisel abi olla:

Kui keegi tahab vastata, aga jääb hätta, siis võib astuda julgelt sisse meie jututuppa. Aitame.

Oma vastustes võiks rõhutada, et kodanike põhiõigused peavad alati olema tähtsamad kui ärihuvid, seetõttu ei tohiks lubada intellektuaalse omandi õiguse jõustamisel mingisugust väiksemate garantiidega või lihtsustatud protsessi kui üldine õiglane kohtumenetlus. See tähendab, et netiteenuse pakkujatele ei tohiks lasta taaskord püüda pähe määrida Interneti kasutajate jälgimist, sest lisaks põhiõigustega vastuolus olemisele seab see piire teadmiste ja kultuuri levikule ning mõjub pärssivalt tehnoloogilisele innovatsioonile. Piraadiparteis oleme me seisukohal, et äriliste monopolide rikkumine mitteärilisel eesmärgil ei tohiks kaasa tuua sanktsioone ja väidetav kahjukannataja peaks kahju põhjustamise alati otseselt tõendama kui kahju on tõesti tekkinud.

Oleme veendunud, et erinevate intellektuaalse omandi õiguse poolt määratud monopolide eiramine üldjuhul kahjusid ei põhjusta. Mõnevõrra üllatuslikult kirjeldab asjade seisu muusikaäri näitel samamoodi ka Euroopa Komisjoni enda tellitud hiljutine uuring.

Sildid: