Piraadipartei üldkoosolek 15. juunil Tartus

 • Ettepanekud päevakorrapunktide täitmiseks konkreetsete otsusekavanditega saata juhatusele või lisada Google'i ühisdokumenti http://pirat.ly/7n5j7.
 • Liikmeks astumise avaldused saata juhatusele piisavalt pikk aeg enne üldkoosolekut, et juhatus jõuaks neid arutada.
 • Juhatusse kandideerimise soovist anda teada juhatusele võimalikult varakult, et liikmed saaks kandidaate enne järgi katsuda!

Üldkoosoleku teade

Kuupäev:

15. juuni Piraadipartei  
Kellaaeg: 17–20
Koht: Genialistide Klubi
Magasini 5, Tartu
http://genklubi.ee

Hääletusele tulevate otsuste kavandid leiab http://piraadipartei.ee/yldkoosolek2013 (täieneb vastavalt juhatusele tehtud ettepanekutele jooksvalt). Kavandeid saab üldkoosoleku toimumise kohas arutada ja täiendada üldkoosoleku toimumise päeval juba alates kl 12-st. Üldkoosolekule tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument!

Striimime üldkoosolekut ja soosime kaugosalemist korrektselt volitatud liikme kaudu.

Päevakord

 1. Kutsutud külaliste tervitused (kuni 1 min)
 2. Päevakorra kinnitamine
 3. Uute liikmete vastuvõtmine/liikmete väljaarvamine
 4. Juhatuse aruande kinnitamine
 5. Liikmete poolt varasemalt tõstatatud küsimused
  1. Deklaratsioon poliitilise süsteemi kaasajastamisest (Andres Laiapea)
  2. Piraadipartei põhiväärtuste deklaratsioon (Märt Põder)
  3. Otsedemokraatia ja demarhia, sh võimalikud põhikirjamuudatused (Märt Põder)
  4. Liikmete nimekirjaga seotud küsimused, sh võimalikud põhikirjamuudatused (Meelis Kaldalu)
  5. Üldkoosoleku pädevused, juhatuse pädevused/ülesanded jm, sh võimalikud põhikirjamuudatused (Heiki Ojasild)
 6. Liitumine rahvusvaheliste deklaratsioonidega
  1. Praha deklaratsioon
  2. Pariisi lisad Praha deklaratsioonile
 7. Kohapeal tõstatatud küsimused
 8. Arengukava (st prioriteedid järgmiseks aastaks)
  1. Otsedemokraatia ühingusiseselt
  2. Kohalike omavalitsuste volikogude valimised
  3. Euroopa Parlamendi valimised
  4. Muud eesmärgid
 9. Juhatuse kandidaatidega tutvumine, sh kandidaatide sõnavõtud kuni 5 min
 10. Juhatuse valimised
  • Seame eesmärgiks valida kolmeliikmelise juhatuse. Juhatuse valimisel on hääletamine salajane. Üldkoosolekul osalejad saavad hääletada iga esitatud kandidaadi poolt, vastu või jääda erapooletuks. Kandidaatidele antud hääled summeeritakse ja juhatusse pääsevad kuni kolm enim hääli saanut, kui nad on saavutanud liikmete poolthäälteenamuse. Kui mõnede kandidaatide vahel pole võimalik juhatusse pääsemist määrata võrdsete häältesummade tõttu, siis korraldatakse nende vahel hääletus ühes voorus ja määratakse kandidaatide järjestus saadud häälte arvu järgi. Kui ka selline hääletus ei vii tulemusele, siis võib üldkoosolek otsustada võrdsete häältesummadega kandidaatide juhatusse pääsemise järjestuse loosida.
  • Soovist juhatusse kandideerida tuleb anda kirjalikult teada juhatuse meiliaadressil juhatus@piraadipartei.ee, enne üldkoosolekut laekunud kandideerimissoovid ja vabas vormis motivatsioonikirjad avaldame ühingu veebilehel. Kandideerimise hoiame küll avatuna ka üldkoosoleku toimumise ajal, kuid juhime tähelepanu, et usaldusväärsed kandidaadid annavad oma kandideerimissoovist siiski teada varakult ja hilinenud kandidaatidel võib olla raskusi poolthäälteenamuse saavutamisel.
 11. Personaalküsimuste arutelu

 

Sildid: