Üldkoosolek 2016.2

Aeg: 27. august, kl 16:00, kl 15:00 kogunemine ja ühine arutelu

Koosolekule võtke, palun, kaasa isikut tõendav dokument või varustage end netis osalemiseks ID-kaardiga! Üle neti osalemise kohta vt täpsemalt kutse lõpust.
 

 
Pärast üldkoosolekut on kõik oodatud tähistama Rootsi piraatide 10. sünnipäeva; selleks sobivaima toitlustusasutuse valime Piraadipartei postiloendis või koosoleku lõppedes.

Päevakord

> 0. Osalejate registreerimine. Otsustusvõimelisuse tuvastamine
 
Üldkoosolekul osalejad registreeritakse ning üldkoosoleku juhataja tuvastab üldkoosoleku otsustusvõimelisuse.
 
> 1. Päevakorra kinnitamine (hääletus)
 
Üldkoosolek kinnitab lihthäälteenamusega väljapakutud päevakorra ning valimisprotseduurid.
 
> 2. Eelneva juhatuse tegevuskokkuvõte
 
2. a) Otsus eelmise juhatuse kosseisu kohta, mille kohta esitasime küll kohturegistrile dokumendid, kuid allkirjad jäid lõpuks puudu (Heiki kuuluvus juhatusse koosseisus Heiki Lõhmus, Eero Elvisto, Märt Põder, Mart Stöör, kusjuures viimane loobus juhatuse liikme staatusest pärast kinnitamist). Üldkoosolek võtab lihthäälteenamusega vastu resolutsiooni, milles kinnitab juhatuse õiguspärasust.
 
2. b) Eelmisel koosolekul hääletatud uue piraadimanifesti töödeldud kuju tutvustamine ja ülevaade selle seisust ja Kaur Kenderi presidendikandidaadiks esitamisest. (5 + 5 min)
 
> 3. Uue juhatuse valimine
 
3.a) Kandidaatide ülesseadmine
 
Juhatus seab üles kandidaadid, kes on enda kandideerimissoovist varem juhatusele teada andnud. Teised ühingu liikmed saavad end kandidaatidena üles seada kohapeal.
 
3.b) Kandidaatide sõnavõtud (2 min/kandidaat)
 
Igal juhatuse kandidaadil on kaks minutit aega end ja oma programmi tutvustada.
 
3.c) Juhatuse suuruse otsustamine (hääletus)
 
Üldkoosoleku juhataja teeb motiveeritud ettepaneku juhatuse suuruse üle, mis kinnitatakse või lükatakse tagasi lihthäälteenamusega.
 
Ettepaneku tagasilükkamisel viiakse sobiva juhatuse suuruse leidmiseks läbi hääletus, kus igal liikmel on esimeses voorus võimalik hääletada endale sobiva juhatuse suuruse üle ning viike lahendatakse esmalt ebapopulaarsemate valikute elimineerimise ning viimases järjekorras liisuheitmise teel.
 
3.d) Uue juhatuse valimine
 
Igal üldkoosoleku liikmel on juhatuse suurusega võrdne arv hääli, kusjuures igale kandidaadile võib neist anda vaid ühe hääle. Juhatuse suurusega võrdne arv enim hääli saanud kandidaate moodustavad uue juhatuse. Viigid lahendatakse liisuheitmise teel.
 
> 4. Piraadipartei jätkamine Piraadiparteide Internatsionaalis (PPI)
 
4.a) Argumendid PPIs jätkamise poolt (Märt Põder, 5 min)
 
Juhatuse liige tutvustab Piraadiparteide Internatsionaalis jätkamisega kaasnevaid eeliseid.
 
4.b) Argumendid PPIst lahkumise poolt (Heiki Lõhmus, 5 min)
 
Juhatuse liige tutvustab Piraadiparteide Internatsionaalis jätkamise pahupoolt.
 
4.c) Piraadiparteide Internatsionaalist lahkumise otsustamine (hääletus)
 
Üldkoosolek otsustab lihthäälteenamusega Piraadiparteide Internatsionaalist väljumise ning kohustab juhatust otsuse kuu aja jooksul alates üldkoosoleku lõpust ellu viima.
 
> 5. Juhatusele 2017. a kohalike omavalitsuste valimistel piraadibrändi all osalemise ülesandeks tegemine (hääletus)
 
Üldkoosolek teeb juhatusele ülesandeks minna 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistele piraadibrändi all. Kui valimiste toimumise ajaks on Piraadipartei registreeritud erakonnana erakonnaseaduse tähenduses, siis läheb Piraadipartei valimistele oma nimekirjaga. Kui Piraadipartei pole 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimiste ajaks erakonnana registreeritud, siis organiseerib Piraadipartei Tartus ja Tallinnas valimisliidud Tartu Piraadid ning Tallinna Piraadid ja annab neile õiguse valimiskampaanias ühingu sümboolikat kasutada. Valimisliitude programmid kiidetakse heaks Piraadipartei juhatuse poolt ning valimisliitude seltsingulepingud sõlmitakse juhatuse liikmete osalusel, kaasates vajadusel teisi Piraadipartei liikmeid. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega.
 
> 6. 2015. majandusaasta aruande kinnitamine (Eero).
 
> 7. Kohapeal tõstatatud küsimused (arutelu, 1h)
 
> 8. Üldkoosoleku lõpetamine (orienteeruvalt 19:00)
 
Koosoleku juhataja loeb üldkoosoleku lõppenuks.

Üle neti osalemine

Koosolekul saab osaleda üle neti, tagame kirjalikud kokkuvõtted hääletuste sisust Piraadipartei IRC kanalis (kantud üle ka Skype'is ja Facebookis) ja vähemalt koosoleku juhataja jutust laivaudios. Üle neti osalemise parimaks korralduseks ja koosoleku juhataja poole laivis pöördumiseks paigaldage enda arvutisse Mumble'i audiokonverentsitarkvara ning pange paika heliseaded. Kasutame üldkoosoleku vahendamiseks Saksa piraatide serverit, kuhu on mõistlik kasutaja registeerida, kanaliks saab olema International/Eesti Piraadipartei. Osalemise juriidilise vettpidavuse tagamiseks on mõistlik volitada üldkoosolekul enda eest hääletama mõni Piraadipartei liige, lisaks on võimalik edastada oma hääled üldkoosoleku lõpus digiallkirjastatuna. Üle neti osalejad peavad end koosoleku alguses samamoodi registreerima, nagu füüsilise koosoleku osalejad, kogunemine Piraadipartei kanalis.

 

Sildid: