uus juhatus

Uus juhatus seab eesmärgiks laienemise

Uus juhatus koosseisus Gamithra Marga, Margus Toots ja Märt Põder seab eesmärgiks seniste huviliste tõhusama koondamise ning laienemise 500 liikmeni.