Piraadipartei põhimõtted

1. Isikuvabaduse ja privaatsuse kaitsmine

Iga inimene on sündinud vabana ning teda ei tohiks käsitleda kui potentsiaalset kurjategijat jälgides ja salvestades iga tema sammu.

Piraadipartei seisukohad on:

  • igasugune sõnavabaduse piiramine on lubamatu;
  • iga inimese õigust privaatsusele tuleb au sees hoida.

2. Autoriõiguse seaduse kaasajastamine

Praegune autoriõiguse seadus on minevikurelikt, mis ei arvesta tänapäeva digitaalmeedia võimalustega. Samuti pärsib see kultuuri ja kunsti vaba levikut ning loob eelduse kontrolliühiskonna tekkeks. Digitaalteoste leviku piiramiseks ja seaduserikkujate karistamiseks tuleks kogu internetiliiklus täieliku jälgimise alla võtta, mis on aga isikuvabaduse seisukohalt täiesti lubamatu.

Piraadipartei seisukohad on:

  • autoriõiguse kehtivuse tähtaega tuleb kindlasti lühendada (hetkel kehtib autoriõigus kogu autori eluaja ja 70 aastat pärast tema surma);
  • digitaalteoste jagamine mittekasusaamise eesmärgil tuleb dekriminaliseerida;
  • kasutuslepingud ja tehnoloogiad, mille eesmärk on piirata tarbijate seadusest tulenevaid teoste kasutamisõigusi (nt varukoopia tegemine isiklikuks otstarbeks ja arvutiprogrammide pöördprojekteerimine) tuleks kaotada.

3. Patendisüsteemi reformimine

Patendisüsteemi algseks eesmärgiks oli teadmiste ning uute tehnoloogiate leviku soodustamine, kuid nüüdseks töötab see kahjuks endale vastu.

Piraadipartei arvates vajab praegune patendisüsteem reformimist.

4. Riigivalitsemise läbipaistvamaks muutmine

Kõik riigivalitsemisega seotud andmed ja dokumendid, mis ei sisalda riigisaladust, peavad olema kõigile soovijatele hõlpsasti kättesaadavad.

Need põhimõtted koostas vastloodud MTÜ Piraadipartei juhatus juulis 2009

Tagasi
Edasi